Hoek Camperpark

Privacy beleid

Privacy beleid

C.A.T. Control Systems B.V.

Laatste update: 18 nov 2020

U leest de privacyverklaring van CAT CONTROL SYSTEMS B.V.

We zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van toegangstechnologie en beveiligingssystemen voor camperplaatsen, recreatieparken en jachthavens.

Contact gegevens

C.A.T. Control Systems B.V.

Penningweg 108

1507 DH Zaandam

Telefoon: +31 (0)75 612 73 45

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets vertellen over u of die direct of indirect in verband met u kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent, dit wilt worden of onze website bezoekt. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer of een e-mailadres.

1.Doel gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

C.A.T. Control Systems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

C.A.T. Control Systems analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

2. Welke gegevens worden verwerkt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

C.A.T. Control Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsgegevens
  • Adresgegevens
  • (Direct) telefoonnummer/ doorkiesnummer
  • E-mailadres
  • Functie
  • Afdeling
  • Betaalgegevens voor facturering

3. Derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

4. Opslagperiode

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen.

5. Cookies

C.A.T. Control Systems gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruikte Cookies op de site:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn ten behoeve van een goed functioneren van de website van CAT Control Systems.

Analytische cookies

Dit zijn cookies die het gebruik van de website van CAT Control Systems analyseren, zodat CAT Control Systems de kwaliteit en effectiviteit van haar website kan verbeteren. CAT Control Systems anonimiseert de gegevens uit analytische cookies altijd, alvorens deze gegevens worden gedeeld met derde partijen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Sociaal media

Op de website kunt u artikelen delen met sociaal media. Dit kan door middel van sociaal media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst:

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Aanpassingen cookie instellingen

Indien gewenst kunt u het gebruik van cookies door CAT Control Systems of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Dit kan via de instellingen van uw browser en verschilt per browser.

Mailchimp

We gebruiken het mailprogramma MailChimp om een nieuwsbrief te versturen als u zich hiervoor inschrijft via de website.

Dat betekent dat MailChimp uw naam en email adres opslaat op servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten.

Onderaannemers waarmee MailChimp werkt bevinden zich in Australië en dienen zich te houden aan de Australische Privacywet met betrekking tot de overdracht of opslag van persoonlijke gegevens in het buitenland. 

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C.A.T. Control Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.A.T. Control Systems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier op de website.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

C.A.T. Control Systems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.catcontrolsystems.nl/contact-privacyverklaring/

Contact gegevens

C.A.T. Control Systems B.V.

Penningweg 108

1507 DH Zaandam

Telefoon: +31 (0)75 612 73 45